Facebook Google Plus

Imprint

Zodpovednosť za obsah:
Táto webová stránka je hosťovaná spoločnosťou Trinity AG. Všetky otázky a návrhy sú vítané.

Deko Element

Generálny manažér:

Robin Schenke

Obchodný register:

CH-300.3.015.486-5

Daňové registračné číslo (Číslo DPH):

CHE-113.728.100

TRINITY haircare AG

Rorschacherstrasse 150-152,
CH – St. Gallen
SWITZERLAND
www.trinity-haircare.com
Deko Element

Disclaimer

Táto webová stránka obsahuje linky a odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť Trinity Haircare AG nemá žiadny vplyv na ich dizajn alebo obsah a preto nemôže byť braná na zodpovednosť za ich obsah či dizajn. Konkrétne Trinity Haircare AG nemôže byť zodpovedná za žiadny obsah, či už je nelegálny, proti dobrým mravom, zvlášť ak je vekovo-nevhodný.

Zabezpečenie

Spoločnosť Trinity Hair Care AG prijala všetky primerané opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti predložených informácií. V žiadnom prípade však nepotvrdzuje správnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť informácií prezentovaných na webových stránkach.

Spoločnosť Trinity Haircare AG si vyhradzuje právo na zmeny na tejto webovej stránke kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Deko Element

Copyright

© 2015 Trinity Haircare AG Switzerland - All rights reserved.

Prevádzkovateľ webových stránok prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zohľadňoval autorské práva iných a používal výlučne diela, ktoré boli vytvorené exkluzívne pre prevádzkovateľa, alebo sú voľne dostupné bez spoplatnených autorských práv. Obsah a diela vyvinuté prevádzkovateľom na týchto webových stránkach podliehajú švajčiarskemu zákonu o autorských právach. Príspevky tretích strán budú označené ako také. Kopírovanie, úprava, distribúcia alebo likvidácia týchto diel iným spôsobom, ako určuje autorské právo, podlieha získaniu písomného súhlasu príslušného autora alebo vývojára. Stiahnutia a kópie tejto webovej stránky sú povolené len na súkromné a nekomerčné použitie.